پیش دستی،اردوخوری و پیاله (15)

دیس سرو رولت خوری (9)

سرویس چایخوری (18)

سینی (58)

شکلات خوری آجیل خوری (9)

ظروف چوبی (6)

قاشق (8)

قهوه جوش (1)

قهوه خوری (41)

کارد ،چنگال ، قاشق ، نی (23)

لیوان،نیم لیوان (16)

ماگ،تراول ماگ،قمقمه (19)

میوه خوری شیرینی خوری کندی وکاپ کیک (31)