پیش دستی،اردوخوری و پیاله (15)

دیس سرو رولت خوری (22)

سرویس چایخوری (12)

سینی (79)

شکلات خوری آجیل خوری (20)

ظروف چوبی (4)

قاشق (14)

قهوه خوری (51)

کارد ،چنگال ، قاشق ، نی (21)

لیوان،نیم لیوان (26)

ماگ،تراول ماگ،قمقمه (26)

میوه خوری شیرینی خوری کندی وکاپ کیک (19)