پیش دستی،اردوخوری و پیاله (14)

دیس سرو رولت خوری (10)

سرویس چایخوری (15)

سینی (76)

شکلات خوری آجیل خوری (12)

ظروف چوبی (4)

قاشق (12)

قهوه خوری (47)

کارد ،چنگال ، قاشق ، نی (21)

لیوان،نیم لیوان (10)

ماگ،تراول ماگ،قمقمه (20)

میوه خوری شیرینی خوری کندی وکاپ کیک (19)