پیش دستی،اردوخوری و پیاله (11)

دیس سرو رولت خوری (9)

سرویس چایخوری (23)

سینی (47)

شکلات خوری آجیل خوری (15)

ظروف چوبی (5)

قاشق (9)

قهوه جوش (1)

قهوه خوری (28)

کارد ،چنگال ، قاشق ، نی (25)

لیوان،نیم لیوان (24)

ماگ،تراول ماگ،قمقمه (34)

میوه خوری شیرینی خوری کندی وکاپ کیک (51)