استند پذیرایی (20)

بانکه (24)

تیبگ (3)

جادستمال سفره حلقه دستمال (6)

جاقاشقی (5)

رانر-رومیزی (3)

زیربشقابی،زیرلیوانی،زیرسیگاری (68)

سایر لوازم آشپزخانه (54)

ست سطل و دستمال (8)

ظروف پذیرایی (276)

ظروف پذیرایی آلومینیومی (7)

فلاسک (3)

قابلمه ،سوپ خوری ،بشقاب (2)

قندان (15)