استند پذیرایی (8)

بانکه (20)

تیبگ (1)

جادستمال سفره حلقه دستمال (21)

جاقاشقی (6)

رانر-رومیزی (2)

زیربشقابی،زیرلیوانی،زیرسیگاری (61)

سایر لوازم آشپزخانه (41)

ست سطل و دستمال (8)

ظروف پذیرایی (269)

ظروف پذیرایی آلومینیومی (5)

فلاسک (4)

قابلمه ،سوپ خوری ،بشقاب (6)

قندان (15)

کلمن (2)